Kostenstijging

Ook onze prijzen bekijken wij op een andere manier.
Change Hairstyling onderscheid door in verschillende opzichten zichzelf “anders” op te stellen ten opzichten van onze concullega’s. Denk bijvoorbeeld aan onze openingstijden, no-show beleid of 24/7 een afspraak maken. Dit betekent dat wij met trots kunnen zeggen dat het alweer 6 jaar geleden is dat onze prijzen zijn gestegen, terwijl veel van onze concullega’s ieder half of ieder jaar een verhoging toepassen. Eerlijk en transparant zijn, en dat geld ook voor dit onderwerp. Daarom lichten wij heel graag onze prijsverhoging van 2019 toe.


De afgelopen 2 jaar is Nederland uit een recessie geklommen. Goed nieuws voor Nederland en zijn inwoners, minder goed nieuws voor alle kosten of beter gezegd onze kosten. Doordat we met z'n allen meer uitgeven ontstaat er meer koopkracht en mede daardoor stijgen de kosten van onder andere loon, huisvesting, verzekeringen, inkoop etc. Wij hebben berekend dat onze kosten met gemiddeld 9,3% zijn gestegen in de afgelopen 6 jaar. Daar komt bovenop dat onze regering heeft besloten per 2019 het lagere BTW tarief van 6% naar 9% te brengen. Ook dit is een verhoging van 3%, en dat betekent dat onze prijzen met gemiddeld ruim 12% zullen moeten stijgen om bij te kunnen blijven met de kosten die verwerkt zitten in onze behandelingen.

Aandachtspunten:
Een aantal van onze prijzen zaten na herberekening inmiddels flink scheef in de kosten. Dat betekent dat de tijd dat we ermee bezig zijn moet opwegen tegen de prijs die je als klant ervoor betaald. Dit was met name het geval voor “knippen kinderen” en “föhnen kort”. We kunnen ervoor kiezen onze service te verkleinen in de tijd die we aan een behandelingen spenderen, maar dat zou betekenen dat we inleveren op onze kwaliteit door de behandeling sneller uit te voeren. Dat willen we zeker niet, dus hebben we gekozen deze prijs gelijk te trekken aan de gespendeerde tijd/kosten. Hierdoor is de prijs “knippen kinderen” totaal komen te vervallen en daardoor verhoogd naar het standaardtarief. Natuurlijk zijn deze schatjes altijd welkom.
Na deze prijsstijging mogen wij nog steeds met trots zeggen dat we de grootste service kunnen bieden voor de kleinste prijs. Wij hopen op uw begrip voor deze verhoging en gaan er vanuit de komende jaren wederom onze prijzen stabiel te kunnen houden.

Klik hier voor de nieuwe prijslijst 2019